De volgende dimensie voor uw legal team.

In deze tijd worden scherpere eisen gesteld aan toezicht en compliance. Aan de andere kant verlangen board en lijn meer van juristen dan een adviserende rol. Het accent verschuift naar meedenken en beslissen.

In toenemende mate wordt van juristen een andere rol verlangd. Hogere eisen aan betrokkenheid, meer flexibiliteit en veel meer een procesmatige benadering.

Waar de kennis en ervaring in uw organisatie ontbreekt vult 4Legal die aan met een netwerk van zelfstandige, ervaren juristen en legal managers, die enerzijds op projecten en interim basis inzetbaar zijn voor ondernemingen en instellingen.

Oplossingsgericht

Heeft u behoefte aan standaardoplossingen of zoekt u maatwerk? 4legal gelooft dat iedere organisatie uniek is en een eigen benadering vraagt. Waar standaarden bestaan die gemakkelijk in uw onderneming zijn in te voeren, vinden wij niet opnieuw het wiel uit.

Voor al uw vraagstukken biedt 4legal een passende oplossing met de inzet van ervaren interim managers met een juridische achtergrond en hoogwaardige corporate legal professionals.

Meer dan

In de ervaring en de wijze waarop het netwerk opereert schuilt onze kracht. We kennen de keuken van onze opdrachtgevers van binnen; de sterke kanten, maar ook de aandachtsgebieden. Hetzelfde geldt voor ons netwerk. Vanuit die context leggen we de verbinding en werken we steeds aan een passende oplossing. Langdurige relaties zijn daarbij fundamenteel.

Buiten de gebaande paden

We schuwen niet om buiten gebaande paden te treden. Met onze kennis en ervaring hebben we zoveel meer te bieden en werken we aan een blijvend resultaat. Dat vraagt om vertrouwen en betrokkenheid; op basis van deze sleutelbegrippen geven we invulling aan onze inspanningen.

Bio

4legal is sinds 2004 actief. Initieel als alternatief voor de advocatuur en conventionele vormen van inhuur van juridische expertise. In de startfase als één van de pioniers; Naast onze eigen partners werkt 4Legal nauw samen met een netwerk van zelfstandige interim-juristen die inhoud geven aan hun opdracht.

Sinds onze start is de markt danig veranderd. Ons model is gemeengoed, een flexibele schil is de norm. Tijd voor verandering.