Netwerk

Schillen

Het netwerk van 4legal bestaat uit een drietal schillen. Voor zover mogelijk vul ik op de eerste plaats de opdrachten zelf in.

Op de tweede plaats wordt het netwerk van 4legal ingezet. Dit netwerk wordt gevormd door mensen die vanwege kennis en ervaring duidelijk iets toevoegen aan mijn competenties. Mensen met wie ik veelvuldig samenwerk. Deze mensen komen voor een belangrijk deel uit de Vereniging van Juridische Interim Professionals

Als laatste, maar niet minder belangrijk, personen die een verbinding zoeken en toegevoegde waarde leveren, de bureaus met wie wij frequent samenwerken.

Verbinding

Onderling zijn de juristen en interim legal managers die veelvuldig samenwerken op verschillende wijzen verbonden.4legal vervult daarin een rol, maar ook langs andere wegen bestaan die relaties.

De VVJIP vervult daarin een belangrijke rol.

VVJIP

De VVJIP waarborgt de kwaliteit van haar leden. Dit onder meer door het hanteren van toelatingscriteria. Na toelating moeten leden voldoen aan permanente eisen, waaronder het volgen van opleidingen, continuïteit van opdrachten, beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een VAR verklaring.

Jaarlijks wordt door de VVJP door middel van self assessment en steekproeven gecontroleerd of haar leden deze eisen naleven. Ook de gedragsregels en een klachten- en geschillenregeling dragen bij aan het waarborgen van de hoge kwaliteit van de leden.

Maar het belangrijkste is dat de leden van de VVJIP beschikken over de signatuur en professionaliteit die van een professioneel zelfstandig jurist verwacht mag worden.

Kennismaken?

We geloven in verbanden die op organische wijze groeien. Daarom staat iedere vrijdag de deur open, van 9:00 tot 11:00 uur, voor een kop koffie en een goed gesprek. Voor professionals en ondernemingen die toegevoegde waarde zoeken en bieden, willen sparren over vragen of om een andere reden de verbinding zoeken.

We nemen graag de tijd, maar neem van te voren wel even contact op. De agenda is snel gevuld.

› Contact...