Uitdaging of kans?

Verandering in de markt

Waar de arbeidsmarkt in hoog tempo verandert, de life-time job niet meer bestaat, tijdelijke contracten de norm zijn en een flexibele schil vereist is om adequaat in te kunnen spelen op de voortdurende veranderingen, geldt dit voor juristen in het bijzonder.

Pro-actieve opstelling

HRM is slechts een van de uitdagingen. Groter is de beweeglijkheid van de eigen organisatie, de mate waarin deze innoveert en het niveau waarop het juridisch team bij die ontwikkeling is betrokken. Waar juristen nog wel eens de naam hebben ‘lijdelijk’ te zijn, is dat geen attitude die past in een dynamische omgeving met targets. Dat vergt een pro-actieve opstelling en de wil om te participeren in het behalen van de doelen.

Legal in control

Dan is er de eeuwige behoefte om ‘juridisch in control’ te zijn. Corporate governance en compliance zijn topics die daarom veel aandacht krijgen. Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen, maar hoe houdt je de balans tussen borgen en meegaan in vooruitgang?

Beschikbare kennis

Van geheel andere orde is de kennisintensiviteit van een juridische afdeling. Het actueel houden van kennis is geen sinecure. Dient kennis in-house beschikbaar te zijn of toch een beroep doen op externen? En welke leveranciers kies ik dan? Alles uitbesteden aan de huisadvocaat? Of is sourcing of projectmatig inlenen een optie?

Menig general counsel heeft naast managementtaken ook nog een inhoudelijke rol. Waar leg je het accent, hoe verdeel je de aandacht? Aansturen, delegeren of volledig involved blijven?

Juristen zijn solisten

Last but not least, juristen zijn nu eenmaal hoogopgeleide professionals die zijn opgevoed met de gedachte dat zij zelfstandig vraagstukken oplossen. Hoe te stimuleren dat kennis wordt gedeeld en niet tussen de oren blijft zitten? Hoe te voorkomen dat de specialist zich als een ongeleid projectiel gedraagt?

Het zijn slechts enkele van de dilemma’s waar we dagelijks mee hebben te maken. Met ons netwerk en onze opdrachtgevers sparren we graag over deze vraagstukken.